Delavan

Společnost DELAVAN je jedním z našich hlavním partnerem už více jak 10let. Je to přední evropský výrobce průmyslových trysek.  V  porfoliu výrobků tohoto výrobce můžete najít desitky tisíc druhů trysek. A to od nejzákladnějších až po složité rotační hlavice. Hlavními používanými materiály jsou mosaz a několik druhů nerezi. Některé modely jsou standartně dodávány i v plastovém provedení

Jako přední světový dodavatel strojírenských součástek pro letecký průmysl, musí mít DELAVAN  nastavené velmi vysoké nároky na kvalitu materiálů a přesnost opracování výrobků. Tyto standarty jsou používány i při výrobě Vašich trysek.